Import i Eksport produktów w Sellasist

Import produktów z pliku

Możliwość importu znajdziesz w karcie Integracje -> Import, funkcja ta pozwala zaimportować do asortymentu, magazynu Twojego Sellasist produkty z pliku CSV lub XML.

Uwaga! Zanim przejdziesz do importu produktów, dowiedz się, jak działa Eksport i jeżeli masz już jakieś produkty w asortymencie, najpierw pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej swojego asortymentu właśnie w formie eksportu. Niepoprawnie zrobiony import może zaktualizować produkty i w ten sposób nadpisać informacje, zamiast dodać nowe, kolejne produkty. W przypadku pojawienia się błędów możliwym będzie wtedy ponowne przywrócenie informacji dzięki zapisanemu wcześniej eksportowi.

Import pozwala na tworzenie wariantów, a także atrybutów i grup atrybutów. (Tylko w języku polskim)

Swój Import wykonasz z dowolnego pliku CSV, mapując odpowiednie kolumny, jeżeli jednak chcesz sobie to ułatwić, wykorzystaj nasz wzór pliku CSV, wtedy kolumny będą już zmapowane automatycznie.

Kategorie zostaną utworzone automatycznie po wybraniu, które z nich mają zostać pobrane, po kliknięciu „Utwórz i automatycznie powiąż kategorie”.

Opis kolumn zawartych we wzorze pliku:

Wzory plików:
http://sellingo.pl/public/upload/import.csv
http://sellingo.pl/public/upload/import.xlsx

Należy wybrać, po której z kolumn będą importowane produkty (numer katalogowy, symbol lub EAN). Po pierwszym zapisaniu ustawień importu nie będzie możliwości zmiany tego wyboru.

A: Numer katalogowy (WYMAGANE) – wartość do 255 znaków. 

B: EAN – kod kreskowy produktu.

C: Symbol – wartość do 64 znaków.

D: Nazwa (WYMAGANE) – nazwa produkt, wartość do 255 znaków. 

E: Cena brutto (WYMAGANE) – format XX.XX, lub XX, XX bez spacji. 

F: Cena netto – format XX.XX, lub XX, XX bez spacji, w przypadku uzupełnienia kolumny z VAT cena produktu w postaci ceny brutto.

G: VAT – Wartość VAT dla produktu np. 8,23.

H: Waga – wartość liczbowa w gramach, lub kilogramach.

I: Producent – wartość do 255 znaków.

J: Kategoria (WYMAGANE) – kategoria główna produktu, możemy podać tylko jedną kategorię, do której przypisany jest produkt. Możliwe separatory dla podkategorii to „>” lub „>>” przykład Kategoria>>podkategoria.

K: Stan magazynowy – wartość do 13 znaków.

L: Włączony/wyłączony (0/1) – wartość odpowiadająca za włączenie/wyłączenie produktu.

M: Zdjęcia (WYMAGANE) – w przypadku pojawienia się kilku zdjęć, separatorem jest średnik „;”.

N: Krótki opis – wartość do 65,535 znaków. Standardowo na sklepie nie jest włączony edytor wizualny, unikać kodu HTML.

O: Długi opis (WYMAGANE) – wartość do 65,535 znaków.

P: Tagi – wartość do 65,535 znaków.

Q: Grupa_atrybutow – nazwa grupy dla atrybutów. Wartość do 32 znaków.

R: Atrybuty – przykładowa wartość kolor:niebieski#rozmiar:M, atrybut:wartość#atrybut:wartość – kolejne atrybuty odseparowane są znakiem „#”. W przypadku niewybrania kolumny z grupą nie zostaną one zaimportowane. Dla atrybutów możliwe jest zaznaczenie opcji „Wartości atrybutów przypisane bezpośrednio do produktów”. W przypadku wybrania tej opcji atrybuty będą przypisane bezpośrednio do produktu. W związku z tym nie będzie możliwości wyświetlania atrybutów w filtrach.

S: Warianty – przykładowa wartość kolor:niebieski#rozmiar:M, wariant:wartość#wariant:wartość – kolejne warianty odseparowane znakiem „#”. W przypadku wariantów nazwa grupy generowana jest automatycznie. Możliwe wartości, które możemy przypisać do wariantów: cena_brutto, numer_katalogowy, waga, liczbę sztuk, status (włączony/wyłączony), ean, zdjęcia.
Wariant dodajemy w kolejnym wierszu pliku pod produktem, do którego ma być przypisany.

Dzięki importerowi możesz pobrać produkty do magazynu Sellasist z pliku w formacie CVS, XLS lub XLSX. Pamiętaj, że edytując ten plik, należy zapisać go w jednym z tych formatów. Należy również zwrócić uwagę na to, czy każda informacja znajduje się w odpowiedniej kolumnie. Kolumny pliku CSV rozdzielane są znakami tj. przecinek, średnik, tabulator lub spacja.

Ważnym może być również wybór odpowiedniego kodowania znaków w pliku. Złe kodowanie może zmienić lub usunąć polskie znaki z tekstów zawartych w pliku. Aby tego uniknąć, należy wybrać kodowanie UTF-8.

Import asortymentu do Sellasist

Aby wykonać import asortymentu, postępuj zgodnie z instrukcją: 

https://sellingo.pl/pomoc/jak-zaimportowac-produkty-z-pliku-do-sklepu-internetowego-sellingo-jak-uzyc-importera-plikow

1. Zaloguj się w Panelu Administracyjnym

2. W zakładce Asortyment kliknij Import produktów.

3. Kliknij Dodaj import.

4. Wypełnij formularz.

Aktywność – Ustaw, czy import ma być włączony.

Nazwa – Dowolna nazwa importu.

Typ źródła – Wybierz sposób wysłania pliku. Możesz wysłać go ręcznie, albo podać jego adres. Jeśli dostęp do pliku wymaga logowania, podaj login i hasło. W przypadku serwera FTP musisz podać adres serwera i ścieżkę do pliku.

Separator – Wybierz separator.

Separator kategorii – Wybierz separator. Możliwe separatory dla podkategorii to „>” lub „>>”. Przykład Kategoria>>podkategoria.

Waluta – Wybierz walutę.

Domyślna kategoria – Tej opcji możesz użyć, kiedy w pliku nie ma informacji o kategoriach.

Importuj wszystko – Tej opcji możesz użyć, kiedy w pliku nie ma informacji o kategoriach.

Wartości atrybutów przypisane bezpośrednio do produktów – Jeśli zaznaczysz tę opcję, wartości atrybutów zostaną przypisane bezpośrednio do produktów. Nie zostaną dodane w grupach atrybutów.

Szablon wysyłki – Wybierz szablon wysyłki. Dotyczy nowych produktów dodanych z pliku. Nie dotyczy produktów łączonych z istniejącymi.

Oznaczenie produktów – Wartość po której produkty będą pobierane/aktualizowane. (numer katalogowy, symbol, ean). Po zapisaniu importu nie ma możliwości edycji tego wyboru. Obecnie możemy importować produkty bez możliwości aktualizacji.

5. Kliknij Zapisz.

6. Jeśli wysyłasz plik ręcznie, kliknij Wyślij plik importu, i wybierz plik ze Swojego komputera. Jeśli przez http lub ftp kliknij Sprawdź połączenie.

7. Kliknij Zapisz, aby wczytać plik.

8. Plik zostanie wczytany. Dla każdej kolumny wybierz z rozwijanej listy odpowiadające jej pole w sklepie.

numer_kat – Numer katalogowy

ean – Kod EAN

symbol – Symbol

nazwa – NAZWA PRODUKTU (POLSKI)

cena brutto – Cena brutto

cena netto – Cena netto

vat – VAT

waga – Waga – Po wybraniu pojawi się wybór jednostki

producent – Producent

kategoria – kategoria

stan magazynowy – stan magazynowy

włączony/włączony(0/1) – włączony/włączony (0/1)

zdjęcia – zdjęcie. Po wybraniu tego pola musisz wpisać separator jakim są oddzielone zdjęcia. Jeśli masz zdjęcia główne w osobnej kolumnie, możesz ją przypisać do pola Zdjęcie główne.

krótki opis – Krótki opis (Polski)

długi opis – Długi opis (Polski)

tagi – Tagi (Polski)

grupa_atrybotow – Grupa atrybutów.

atrybuty – Atrybuty

warianty – Warianty

9. Kliknij Zapisz.

10. Kliknij Pobierz kategorie i zaznacz wybrane kategorie.

11. Kliknij Utwórz i automatycznie powiąż kategorie.

12. Kliknij Zapisz. Produkty zostaną zaimportowane. Czas importu jest zależny od ilości produktów i zdjęć. Import przy większych ilościach może potrwać do kilku godzin.

Eksport asortymentu z Sellasist

Dostępna możliwość w karcie Asortyment -> Eksport pozwala wydobyć cały asortyment ze sklepu do pliku. Plik ten zawierać będzie wszystkie informacje o produktach (zarówno z wariantami, jak i atrybutami oraz grupami atrybutów przypisanymi do produktów).

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymaga pola oznaczone są *

19 − sixteen =