Import i Eksport produktów w Sellasist

Import produktów z pliku

Możliwość importu znajdziesz w karcie Integracje -> Import, funkcja ta pozwala zaimportować do asortymentu, magazynu Twojego Sellasist produkty z pliku CSV lub XML.

Uwaga! Zanim przejdziesz do importu produktów, dowiedz się, jak działa Eksport i jeżeli masz już jakieś produkty w asortymencie, najpierw pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej swojego asortymentu właśnie w formie eksportu. Niepoprawnie zrobiony import może zaktualizować produkty i w ten sposób nadpisać informacje, zamiast dodać nowe, kolejne produkty. W przypadku pojawienia się błędów możliwym będzie wtedy ponowne przywrócenie informacji dzięki zapisanemu wcześniej eksportowi.

Import pozwala na tworzenie wariantów, a także atrybutów i grup atrybutów. (Tylko w języku polskim)

Swój Import wykonasz z dowolnego pliku CSV, mapując odpowiednie kolumny, jeżeli jednak chcesz sobie to ułatwić, wykorzystaj nasz wzór pliku CSV, wtedy kolumny będą już zmapowane automatycznie.

Kategorie zostaną utworzone automatycznie po wybraniu, które z nich mają zostać pobrane, po kliknięciu “Utwórz i automatycznie powiąż kategorie”.

Opis kolumn zawartych we wzorze pliku:

Wzory plików:
http://sellingo.pl/public/upload/import.csv
http://sellingo.pl/public/upload/import.xlsx

Należy wybrać, po której z kolumn będą importowane produkty (numer katalogowy, symbol lub EAN). Po pierwszym zapisaniu ustawień importu nie będzie możliwości zmiany tego wyboru.

A: Numer katalogowy (WYMAGANE) – wartość do 255 znaków. 

B: EAN – kod kreskowy produktu.

C: Symbol – wartość do 64 znaków.

D: Nazwa (WYMAGANE) – nazwa produkt, wartość do 255 znaków. 

E: Cena brutto (WYMAGANE) – format XX.XX, lub XX, XX bez spacji. 

F: Cena netto – format XX.XX, lub XX, XX bez spacji, w przypadku uzupełnienia kolumny z VAT cena produktu w postaci ceny brutto.

G: VAT – Wartość VAT dla produktu np. 8,23.

H: Waga – wartość liczbowa w gramach, lub kilogramach.

I: Producent – wartość do 255 znaków.

J: Kategoria (WYMAGANE) – kategoria główna produktu, możemy podać tylko jedną kategorię, do której przypisany jest produkt. Możliwe separatory dla podkategorii to “>” lub “>>” przykład Kategoria>>podkategoria.

K: Stan magazynowy – wartość do 13 znaków.

L: Włączony/wyłączony (0/1) – wartość odpowiadająca za włączenie/wyłączenie produktu.

M: Zdjęcia (WYMAGANE) – w przypadku pojawienia się kilku zdjęć, separatorem jest średnik “;”.

N: Krótki opis – wartość do 65,535 znaków. Standardowo na sklepie nie jest włączony edytor wizualny, unikać kodu HTML.

O: Długi opis (WYMAGANE) – wartość do 65,535 znaków.

P: Tagi – wartość do 65,535 znaków.

Q: Grupa_atrybutow – nazwa grupy dla atrybutów. Wartość do 32 znaków.

R: Atrybuty – przykładowa wartość kolor:niebieski#rozmiar:M, atrybut:wartość#atrybut:wartość – kolejne atrybuty odseparowane są znakiem “#”. W przypadku niewybrania kolumny z grupą nie zostaną one zaimportowane. Dla atrybutów możliwe jest zaznaczenie opcji “Wartości atrybutów przypisane bezpośrednio do produktów”. W przypadku wybrania tej opcji atrybuty będą przypisane bezpośrednio do produktu. W związku z tym nie będzie możliwości wyświetlania atrybutów w filtrach.

S: Warianty – przykładowa wartość kolor:niebieski#rozmiar:M, wariant:wartość#wariant:wartość – kolejne warianty odseparowane znakiem “#”. W przypadku wariantów nazwa grupy generowana jest automatycznie. Możliwe wartości, które możemy przypisać do wariantów: cena_brutto, numer_katalogowy, waga, liczbę sztuk, status (włączony/wyłączony), ean, zdjęcia.
Wariant dodajemy w kolejnym wierszu pliku pod produktem, do którego ma być przypisany.

Import i Eksport produktów w Sellasist, Blog Sellasist

Dzięki importerowi możesz pobrać produkty do magazynu Sellasist z pliku w formacie CVS, XLS lub XLSX. Pamiętaj, że edytując ten plik, należy zapisać go w jednym z tych formatów. Należy również zwrócić uwagę na to, czy każda informacja znajduje się w odpowiedniej kolumnie. Kolumny pliku CSV rozdzielane są znakami tj. przecinek, średnik, tabulator lub spacja.

Import i Eksport produktów w Sellasist, Blog Sellasist

Ważnym może być również wybór odpowiedniego kodowania znaków w pliku. Złe kodowanie może zmienić lub usunąć polskie znaki z tekstów zawartych w pliku. Aby tego uniknąć, należy wybrać kodowanie UTF-8.

Import asortymentu do Sellasist

Aby wykonać import asortymentu, postępuj zgodnie z instrukcją: 

https://sellingo.pl/pomoc/jak-zaimportowac-produkty-z-pliku-do-sklepu-internetowego-sellingo-jak-uzyc-importera-plikow

1. Zaloguj się w Panelu Administracyjnym

2. W zakładce Asortyment kliknij Import produktów.

Import i Eksport produktów w Sellasist, Blog Sellasist

3. Kliknij Dodaj import.

4. Wypełnij formularz.

Aktywność – Ustaw, czy import ma być włączony.

Nazwa – Dowolna nazwa importu.

Typ źródła – Wybierz sposób wysłania pliku. Możesz wysłać go ręcznie, albo podać jego adres. Jeśli dostęp do pliku wymaga logowania, podaj login i hasło. W przypadku serwera FTP musisz podać adres serwera i ścieżkę do pliku.

Separator – Wybierz separator.

Separator kategorii – Wybierz separator. Możliwe separatory dla podkategorii to “>” lub “>>”. Przykład Kategoria>>podkategoria.

Waluta – Wybierz walutę.

Domyślna kategoria – Tej opcji możesz użyć, kiedy w pliku nie ma informacji o kategoriach.

Importuj wszystko – Tej opcji możesz użyć, kiedy w pliku nie ma informacji o kategoriach.

Wartości atrybutów przypisane bezpośrednio do produktów – Jeśli zaznaczysz tę opcję, wartości atrybutów zostaną przypisane bezpośrednio do produktów. Nie zostaną dodane w grupach atrybutów.

Szablon wysyłki – Wybierz szablon wysyłki. Dotyczy nowych produktów dodanych z pliku. Nie dotyczy produktów łączonych z istniejącymi.

Oznaczenie produktów – Wartość po której produkty będą pobierane/aktualizowane. (numer katalogowy, symbol, ean). Po zapisaniu importu nie ma możliwości edycji tego wyboru. Obecnie możemy importować produkty bez możliwości aktualizacji.

Import i Eksport produktów w Sellasist, Blog Sellasist
Import i Eksport produktów w Sellasist, Blog Sellasist

5. Kliknij Zapisz.

6. Jeśli wysyłasz plik ręcznie, kliknij Wyślij plik importu, i wybierz plik ze Swojego komputera. Jeśli przez http lub ftp kliknij Sprawdź połączenie.

Import i Eksport produktów w Sellasist, Blog Sellasist

7. Kliknij Zapisz, aby wczytać plik.

8. Plik zostanie wczytany. Dla każdej kolumny wybierz z rozwijanej listy odpowiadające jej pole w sklepie.

numer_kat – Numer katalogowy

ean – Kod EAN

symbol – Symbol

nazwa – NAZWA PRODUKTU (POLSKI)

cena brutto – Cena brutto

cena netto – Cena netto

vat – VAT

waga – Waga – Po wybraniu pojawi się wybór jednostki

producent – Producent

kategoria – kategoria

stan magazynowy – stan magazynowy

włączony/włączony(0/1) – włączony/włączony (0/1)

zdjęcia – zdjęcie. Po wybraniu tego pola musisz wpisać separator jakim są oddzielone zdjęcia. Jeśli masz zdjęcia główne w osobnej kolumnie, możesz ją przypisać do pola Zdjęcie główne.

krótki opis – Krótki opis (Polski)

długi opis – Długi opis (Polski)

tagi – Tagi (Polski)

grupa_atrybotow – Grupa atrybutów.

atrybuty – Atrybuty

warianty – Warianty

Import i Eksport produktów w Sellasist, Blog Sellasist

9. Kliknij Zapisz.

10. Kliknij Pobierz kategorie i zaznacz wybrane kategorie.

Import i Eksport produktów w Sellasist, Blog Sellasist

11. Kliknij Utwórz i automatycznie powiąż kategorie.

12. Kliknij Zapisz. Produkty zostaną zaimportowane. Czas importu jest zależny od ilości produktów i zdjęć. Import przy większych ilościach może potrwać do kilku godzin.

Import i Eksport produktów w Sellasist, Blog Sellasist

Eksport asortymentu z Sellasist

Dostępna możliwość w karcie Asortyment -> Eksport pozwala wydobyć cały asortyment ze sklepu do pliku. Plik ten zawierać będzie wszystkie informacje o produktach (zarówno z wariantami, jak i atrybutami oraz grupami atrybutów przypisanymi do produktów).

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymaga pola oznaczone są *

5 × four =