Prawo w e-commerce

Zmiany w prawie e-commerce w 2022 roku

Zmiany w prawie e-commerce w 2022 roku

W wyniku pandemii oraz wprowadzonych nowości w przepisach prawnych rynek e-commerce czekają zmiany. Słabnąca złotówka nie pociesza przedsiębiorców i konsumentów. Jednak nasz styl życia, napędzany przez transformacje cyfrowe oraz uproszczenie i zautomatyzowanie procesu kupna i sprzedaży — sprawia, że e-commerce stał się najszybciej rozwijającą się branżą handlu. Jakie zmiany dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż w Internecie czekają nas w 2022 roku?

Polski Ład — najważniejsze reguły

Styczeń 2022 to czas wejścia w życie nowych reguł zwanych Nowym Polskim Ładem. Przedsiębiorcy stoją przed trudnym wyborem lub decyzją zmiany formy opodatkowania. Zapewne wiele z nich zdecyduje o outsourcingu działań księgowych, które do tej pory prowadzili sami. Zmiany bowiem dotyczą między innymi przedsiębiorców prowadzących e-handel w jednoosobowych spółkach gospodarczych, spółkach cywilnych/jawnych. Największe zmiany dotyczą wyliczania składki zdrowotnej, która nie będzie stałą, zryczałtowaną kwotą wynoszącą w 2021 381,81 zł. Składka obecnie jest wyliczana na podstawie dochodu pracownika. 

Nowa składka zdrowotna natomiast będzie obliczana w zależności od opodatkowania:

 • Skala podatkowa — 9%, w tym przypadku wzrasta kwota wolna od podatku i można przy tym skorzystać z ulgi dla klasy średniej.
 • Podatek liniowy — 4,9% dochodu pracownika, nie mniej niż 270,90 za miesiąc;
 • Ryczałt — kilka stawek składki zdrowotnej, które są uzależnione od wysokości rocznych przychodów i przeciętnego wynagrodzenia netto na miesiąc za końcówkę poprzedzającego roku. Będzie to w zależności od przychodów kwota wahająca się w przedziale od ok. 300 do ok. 900 zł.

Zagrożeniem dla przedsiębiorców prowadzących biznes online jest spadek efektywności działań. Oto kilka założeń Nowego Polskiego Ładu, wprowadzanych w życie w 2022 r.

 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł.
 • Wzrost progu podatkowego przy skali podatkowej 85-120 tys. zł — powyżej tego progu podatek wzrasta do 32%.
 • Zmiany w obliczaniu ulgi dla klasy średniej — osób, których wynagrodzenia wynoszą od 68400 do 133700 zł brutto.
 • Minimalna składka zdrowotna 270 zł — płatna nawet w przypadku, gdy firma przynosi straty.
 • Zmiana terminu opłacenia składki zdrowotnej — płatna do 20 dnia miesiąca.
 • Płatności wyłącznie przelewem, w przypadku, gdy transakcja przekroczy 20 zł.
 • Księgi rachunkowe CIT i PIT muszą być prowadzone elektronicznie.
 • Nabycie sprawdzające — Urząd Skarbowy ma prawo dokonać zakupu w danej firmie i sprawdzić, czy prowadzona jest ewidencja wszystkich rachunków z kasy fiskalnej.

Poprzez wejście w życie nowych przepisów część przedsiębiorców będzie szukała nowych ścieżek prowadzenia biznesu, z pewnością w takim przypadku rozważana będzie reorganizacja, przekształcenie bądź wydzielenie części firmy, a nawet założenie nowych spółek. W tym wypadku przydatne może być oprogramowanie umożliwiające prowadzenie wielu firm w jednej platformie — Sellasist.

Jakie zmiany wprowadzi dyrektywa Omnibus w taktykach cenowych?

Zmiany prawa o ochronie praw konsumenta, wynikające z wejścia w życie dyrektywy Omnibus, powstałej z unijnej inicjatywy Nowego Ładu Konsumenckiego powodują rewolucję dla przedsiębiorców. Dotyczy to m.in. reklamowania wyprzedaży oraz obowiązków informacyjnych o cenach. Polski rząd jest zobligowany dostosować do unijnych przepisów normy prawne w Polsce. Powoduje to duże zmiany w prawie konsumenckim oraz między przedsiębiorcami. Obecnie w rządzie jest przedłożony między innymi projekt ustawy o prawach konsumenta. Celem omawianego rozwiązania jest zagwarantowanie konsumentom większej przejrzystości podczas zakupów dokonywanych w Internecie.

Przepisy te zostały przez UE wprowadzone, by zmniejszać symulowane napędzanie wyprzedaży, polegające na stosowaniu przez przedsiębiorców „sztucznego” zawyżania cen przed planowaną ich obniżką. Zabieg ten jest stosowany, by zachęcić potencjalnych klientów do zakupu danego towaru lub skorzystania z konkretnej usługi. Zmiana przepisów nakłada na przedsiębiorcę dodatkowy obowiązek, jakim jest poinformowanie o obniżce towaru lub usługi oraz o indywidualnym dostosowaniu ceny, w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

Dyrektywa Omnibus oznacza więc, że cena nieaktualna podana przez przedsiębiorcę jest zarazem ceną najniższą w okresie ostatnich 30 dni. W praktyce, w przypadku obniżonej ceny należałoby umieścić informację o najniższej cenie danego produktu lub usługi, która obowiązywała w ciągu ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Gdy towar lub usługa jest nowa, przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania o cenie najniższej od momentu wprowadzenia na stan danych towarów lub usług.

Zmiany w prawie e-commerce 2022, flaga UE

Co oznacza dyrektywa Omnibus dla przedsiębiorców, jeśli przepisy wejdą w życie? 

Całość przepisów dyrektywy wprowadzanych w życie ma na celu pomóc konsumentom precyzyjniej ocenić ryzyko kupna danych produktów lub skorzystania z danych usług. Dla przedsiębiorców oznacza to jednak problemy interpretacyjne, gdyż w wielu aspektach projekt ustawy nie jest precyzyjny. Brakuje w nim konkretnych informacji o danych, jakie przedsiębiorca musi przedstawić — w jakim stopniu mają być one szczegółowe. Problem związany z obowiązywaniem dyrektywy mają przede wszystkim przedsiębiorcy, których produkty lub usługi są podatne na częstą zmianę cen, nawet z dnia na dzień. Z racji tego, że przedsiębiorcy będą zmagać się z tego typu trudnościami, polecane są programy integrujące działania firmy i umożliwiające szybką zmianę cen jak w Sellingo. W ten sposób zarządzanie polityką cen w przedsiębiorstwie jest o wiele wygodniejsze i sprawniejsze.

Kary finansowe, jakie mają być nakładane na przedsiębiorcę przez Inspekcję Handlową, to kwoty do 20 tys. zł. W przypadku trzykrotnego złamania przepisów w przeciągu 12 miesięcy — maksymalna wysokość kary to 40 tys. zł. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może uznać praktykę manipulacji cenami za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. W takim przypadku kara może sięgać aż 10% osiągniętego obrotu rocznego, a w przypadku osoby zarządzającej, która umyślnie dopuściła się niedozwolonych praktyk – 2 mln zł. W tym zakresie brane pod uwagę jest również nierzetelne informowanie konsumentów o indywidualnym dostosowaniu ceny. 

Intencja ustawodawcy o zmniejszeniu niewłaściwych praktyk, jeśli chodzi o zarządzanie i politykę cenową, jest słuszna, jednak projekt ustawy, jaki jest przygotowany w Polsce wydaje się być nieprecyzyjny. Rok 2022 pod względem przepisów o ochronie praw konsumenta będzie więc dla przedsiębiorców rokiem pełnym wyzwań.

Procedura IOSS — kontrola i możliwe zmiany w 2022 r.

Komisja Europejska poinformowała, że będzie przeprowadzać kompleksową kontrolę i ocenę pierwszych miesięcy od wdrożenia pakietu e-commerce. Przypomnijmy, że wprowadził on fikcję prawną, zgodnie z którą platformy internetowe nabywają towar od poza unijnego sprzedawcy, a później sprzedają go unijnemu konsumentowi. 

IOSS to szczególna ułatwiona procedura importu dotycząca deklarowania i zapłaty z tytułu importu towarów o równowartości nieprzekraczającej 150 euro (z wyłączeniem towarów podlegających podatkowi akcyzowemu).

Rozliczenie VAT odbywa się w ramach procedury IOSS, a pobór podatku następuje w momencie sprzedaży towaru konsumentowi. W ten sposób podatek VAT od importu nie jest już drugi raz pobierany —  jest odprowadzany od dostawy towaru (z chwilą zapłaty za dostarczony towar). Procedura ta dotyczy przesyłek, które zawierają towar o wartości nieprzekraczającej równowartości 150 euro. Towary o wyższej wartości muszą być wykazywane przez przedsiębiorcę i rozliczane w zakresie VAT standardowo oraz zgłaszane do Urzędu Celnego.

Prawdopodobne są zmiany — jedną z nich jest likwidacja progu 150 euro dla towarów o niskiej wartości. Działanie to jest spowodowane omijaniem przepisów importu towarów o niskiej wartości przez przedsiębiorców. Drugą propozycją zmiany jest ustanowienie IOSS jako obowiązkowego. 

Nowy regulamin dla sklepów internetowych


Projekty ustaw dotyczących zmian w prawie konsumenta nie zostały jeszcze uchwalone. Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie w maju 2022 roku, ale nadal nie wiadomo w jakim kształcie i zakresie. Dlatego jeśli posiadasz sklep internetowy w oprogramowaniu Sellingo i korzystasz z udostępnionego przez nas darmowego regulaminu dla sklepu internetowego, nie musisz wprowadzać na razie żadnych zmian. Regulamin z 2021 roku jest nadal aktualny, a jeśli wzór będzie musiał — w związku z wprowadzanymi w tym roku zmianami — ulec zmianie, poinformujemy Cię o tym w wiadomości e-mail. Dlatego prosimy o wyrażenie zgody w panelu administracyjnym na otrzymanie od nas Newslettera.

5/5 - (5 votes)

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymaga pola oznaczone są *

2 × dwa =