Prawo w e-commerce

Zmiany w prawie e-commerce w 2023 roku

Zmiany w prawie e-commerce w 2023 roku

Słabnąca złotówka nie pociesza przedsiębiorców i konsumentów. Jednak nasz styl życia, napędzany przez transformacje cyfrowe oraz uproszczenie i zautomatyzowanie procesu kupna i sprzedaży sprawia, że e-commerce stał się najszybciej rozwijającą się branżą handlu. Jakie zmiany dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż w Internecie czekają nas w 2023 roku?

Bezpieczeństwo transakcji online po zmianach prawnych

Ochrona konsumentów została rozszerzona na przypadki, gdy konsumenci przekazują swoje dane osobowe w zamian za usługi cyfrowe. Jeżeli przedsiębiorca przetwarza te dane jedynie w celu wykonania umowy lub w celach ustawowych, to przepisy dotyczące ochrony konsumenta nie mają zastosowania. Jednak jeśli przedsiębiorca przetwarza te dane w celach marketingowych lub innych, obowiązują przepisy ochronne. W takich przypadkach obowiązują takie same zasady jak dla odpłatnych usług, na przykład możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

Aktualizacje prawne dla platform sprzedażowych w 2023 roku

Zmiany wchodzą w życie za sprawą Dyrektywy DAC7 będzie oznaczać dodatkowe obowiązki dla operatorów platform. Celem wprowadzenia tego zobowiązania jest monitorowanie dochodów osiąganych przez sprzedawców oraz weryfikacja, czy przestrzegają oni obowiązku płacenia podatków. Pierwszy coroczny raport zostanie przesłany w styczniu 2024 roku, jednak na żądanie dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej przedsiębiorcy będą musieli przedstawiać raporty na bieżąco.

Portale internetowe działające jako marketplace, takie jak eBay.pl, Allegro, Arena.pl, OLX, EmpikPlace, ERLI.pl oraz wiele innych muszą zgłosić listy swoich sprzedawców, w celu wykazania czy sprzedawca jest przedsiębiorcą, czy też nie. W przypadku, gdy sprzedający nie jest przedsiębiorcą ma zostać poinformowany z ramienia platformy, iż nie stosuje się wobec niego przepisów zapewniających szczególną ochronę, w postaci np. możliwości odstąpienia od umowy.

Zmiany w prawie e-commerce 2023, flaga UE

Z ramienia marketplace konieczne będzie:

  • Przeprowadzenie dodatkowej rejestracji w celu uzyskania indywidualnego numeru platformy, niezbędnego do spełnienia nowych obowiązków.
  • Wdrożenie procedur weryfikacji sprzedawców, którzy korzystają z platformy do handlu, w celu zachowania należytej staranności.
  • Dostosowanie systemów informatycznych, aby pozyskiwać niezbędne dane potrzebne do prawidłowego wypełnienia nowych obowiązków raportowania.
  • Wprowadzenie procedur ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO w związku z nowymi obowiązkami sprawozdawczymi.
  • Zapewnienie właściwych kontroli biznesowych nad procesem gromadzenia, raportowania i archiwizacji informacji.
  • Aktualizacja istniejących regulaminów i warunków świadczenia usług.
  • Powiadomienie klientów (sprzedawców) o nowych obowiązkach i konieczności wprowadzenia zmian w wymienionych obszarach.

Dla platform handlowych działających jako marketplace, stało się istotne również zapewnienie transparentności w kwestii kluczowych parametrów ofert. Jeśli przedsiębiorca dokonuje płatnych reklam lub modyfikuje oferty produktów, to informacja o tych działaniach musi być jasno ujawniona konsumentom, nawet w przypadku indywidualnego dostosowania cen.

Nowe regulacje dotyczące przedmiotów używanych w e-commerce

Ponadto w e-commerce pojawią się zmiany dotyczące opodatkowania pewnych transakcji, w szczególności tych, które dotyczą sprzedaży używanych przedmiotów. Jednakże, jeżeli dokonujesz takich transakcji okazjonalnie, nie ma powodu do obaw. Przepisy nakładają na osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, obowiązek opłacenia podatku, tylko wtedy gdy cena sprzedaży produktu przewyższa cenę zakupu, a transakcja ma miejsce w ciągu 6 miesięcy od dnia zakupu przez sprzedawcę. 

Jeśli jednak użytkownik platformy e-commerce zajmuje się sprzedażą w sposób regularny, zorganizowany i w celach zarobkowych, taka działalność zostanie uznana (zgodnie z obowiązującymi przepisami) za działalność gospodarczą. Osoby takie w 2023 roku będą podlegać podatkowi od sprzedaży internetowej. Działalność gospodarcza w e-commerce zostanie uznana tylko wtedy, gdy jest prowadzona regularnie, zorganizowanie i w celach zarobkowych.

Wyzwania w świetle nowych regulacji – Dyrektywa Omnibus

Czyli już szeroko wypełniany obowiązek podawania informacji o cenach przed obniżką. Począwszy od stycznia 2023 roku, przedsiębiorcy, którzy informują o obniżeniu cen towarów lub usług, zostali zobowiązani do uwidocznienia także informacji o najniższej cenie, która obowiązywała w ciągu 30 dni przed obniżką. Ta zasada dotyczy również reklam danego produktu. W przypadku produktów o krótkim okresie przydatności do spożycia, sprzedawcy muszą wyraźnie prezentować aktualną cenę oraz cenę przed pierwszą obniżką.

W panelu administracyjnym Sellasist możesz ustawić taką cenę uzupełniając tabelkę z historią cen, którą znajdziesz w edycji produktu w kartach „Promocje” i „Warianty i opcje”. 

Zgodnie z Dyrektywą Omnibus, przedsiębiorcy muszą udostępniać swoje dane kontaktowe, takie jak adres firmy, adres e-mail i numer telefonu, aby konsumenci mogli łatwo i skutecznie się z nimi kontaktować. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa i przejrzystości handlu online w 2023 roku.

Regulacje weryfikacji opinii konsumentów w przepisach prawnych

Przedsiębiorcy muszą umożliwić weryfikację opinii konsumentów dotyczących ich produktów, aby upewnić się, że pochodzą one od rzeczywistych użytkowników. Przedsiębiorcy będą mieli również możliwość określenia, czy publikowane są wszystkie opinie, czy tylko te pozytywne. Ostateczna decyzja o udostępnianiu opinii należy do przedsiębiorcy.

Prawo konsumenckie a sklepy internetowe – reklamacja

Dotychczasowy ogólny termin rozpatrywania reklamacji wynosił 30 dni. Jedynie wcześniejsza ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej skracała ten okres do 14 dni. W aktualnym stanie prawnym, ten okres został zharmonizowany, a przedsiębiorca ma obowiązek udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

Nowe przepisy wprowadzają zmiany dotyczące sposobu zgłaszania reklamacji z tytułu rękojmi, zastępując ją terminem „odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową”. Okres domniemania niezgodności został wydłużony do 2 lat, a konsument ma prawo żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku niezgodności towaru. Aktualizacje oprogramowania oraz treści i usługi cyfrowe muszą być dostarczane przez przedsiębiorcę przez co najmniej 2 lata, a przedsiębiorca ponosi ciężar dowodu dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

Obowiązki sprzedawców online po nowych przepisach

Nowe przepisy zabraniają wprowadzania na rynek towarów, które znacząco różnią się składem lub właściwościami od tych, które są sprzedawane w innych krajach Unii Europejskiej, pod pretekstem identyczności. Takie działania uważane są za wprowadzanie w błąd i są niedozwolone, chyba że istnieje uzasadnienie dla różnic w składzie lub właściwościach.

4.2/5 - (10 votes)

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymaga pola oznaczone są *