Loader image

Jak aktywować i skonfigurować integrację z hurtownią?

 • Jak aktywować i skonfigurować integrację z hurtownią?
  Jeśli masz podpisaną umowę z hurtownią, możesz uruchomić integrację Sellasist z tą hurtownią. Dzięki integracji szybko zaimportujesz produkty i zyskasz możliwość korzystania z wielu kanałów sprzedaży, takich jak Allegro, eBay, Arena, czy też własny sklep (Po integracji sklepu z Sellaist).

  Usługa integracji hurtowni z Sellasist możliwa jest tylko w abonamencie płatnym.
  Wszelkie treści z pliku są pobierane do Sellasist w takiej formie, w jakiej zostały w nim zapisane. Oznacza to, że jeśli w pliku opis produktu jest blokiem tekstu, tak zostanie przetransportowany do sklepu. Warianty produktów natomiast są pobierane jako pojedyncze produkty.

  Jak mogę uruchomić integrację?

  1. Zaloguj się w Panelu Administracyjnym.
  2. W zakładce Integracje kliknij Hurtownie.  3. Kliknij Aktywuj nową hurtownię.  4. Zostaniesz przeniesiony do listy hurtowni. Kliknij wybraną hurtownię.  5. Kliknij Jestem zainteresowany integracją z tą hurtownią.


  Zgłoszenie zostanie wysłane. Skontaktujemy się z tobą. Po ustaleniu szczegółów otrzymasz wycenę. Kiedy ją zaakceptujesz, otrzymasz fakturę. Kiedy już opłacisz fakturę, w ciągu do 10 dni roboczych tworzymy integrację. Koszt integracji jest zależny od liczby produktów w hurtowni.

  Jak skonfigurować integrację?

  Po utworzeniu integracji musisz ją jeszcze skonfigurować.

  1. Zaloguj się w Panelu Administracyjnym.
  2. W zakładce Integracje kliknij Hurtownie.  3. Zostaniesz przeniesiony do listy hurtowni. Edytuj hurtownię.

  Pliki z danymi

  W tej sekcji są dane dostępowe do pliku importu. Samodzielne wgranie pliku może być konieczne lub nie. Jeśli wgranie jest konieczne zostaniesz o tym poinformowany. Najczęściej dane już są i nie powinno się nic zmianiać.  Dostosowywanie cen

  Marża - Wpisz ogólną marżę dla produktów pobieranych z hurtowni. Jak działają marże w hurtowniach?
  Format ceny - Wybierz format cen.
  Sposób zaokrąglania - Wybierz sposób zaokrąglania cen.
  Precyzja zaokrąglania - Wybierz precyzję zaokrąglania cen.
  Waluta - Wybierz walutę, w której pobierane są ceny z hurtowni. Potrzebne to będzie później jeśli będziesz chciał mieć w Sellasist jako domyślną, ustawioną inną walutę niż PLN. Jak dodać kolejną walutę?.
  Aktualizuj ceny - Zaznacz czy chcesz aby ceny aktualizowały się przy każdym imporcie. Zalecamy włączenie tej opcji.
  Zaktualizuj informacje o aktualizacji cen dla dodanych już produktów - Po zaznaczeniu tej opcji informacje zostaną zaktualizowane przy najbliższej aktualizacji hurtowni.

  Marża zależna od ceny

  Ustaw marże według cen. Jak działają marże w hurtowniach?

  Częstotliwość pobierania danych

  Wybierz jak często mają być pobierane dane.


  Ustawienia

  Włączaj od razu nowe produkty - Wybierz czy nowe produkty mają się od razu włączać. Jeśli tak, oznacz box.
  Czas wysyłki dla dostępnych - Ustaw czas wysyłki dla dostępnych produktów.
  Domyślny stan magazynowy dla dostępnych - Opcja przydatna kiedy hurtownia nie udostępnia konkretnych stanów magazynowych.
  Czas wysyłki dla niedostępnych - Ustaw czas wysyłki dla niedostępnych produktów.
  Domyślny stan magazynowy dla niedostępnych - Opcja przydatna kiedy hurtownia nie udostępnia konkretnych stanów magazynowych.
  Szablon wysyłki dla nowych produktów - Wybierz szablon wysyłki dla nowych produktów.
  Domyślna kategoria - Opcji możesz użyć, kiedy w pliku nie ma informacji o kategoriach.
  Importuj wszystko - Opcji możesz użyć, kiedy w pliku nie ma informacji o kategoriach.


  Konfigurator odczytu arkusza (Produkty)

  Ustawia się analogicznie jak kategorie. Aby zmapować producentów musisz w pliku źródłowym, czyli w tym wypadku w konfiguratorze odczytu arkusza, odszukać kolumnę z nazwami producentów, z rozwijanego menu wybierz „Producent” i ZAPISZ
  Następnie kliknij w zielony klawisz POBIERZ PRODUCENTÓW. Do wybranych producentów u dostawcy należy przypisać producentów wcześniej wpisanych do Sellasist. Po zmapowaniu zapisz zmiany.


  Konfigurator odczytu arkusza (Aktualizacje)

  Ustaw w kolumnach, jakie dane produktów są udostępnione w pliku do integracji. Aby wczytać plik kliknij przycisk Ustaw zalecane i poczekaj na przeładowanie strony. Po zmapowaniu zapisz zmiany.


  Mapowanie kategorii

  Aby zmapować kategorie musisz w pliku źródłowym, czyli w tym wypadku w konfiguratorze odczytu arkusza, odszukać kolumnę z nazwami kategorii, z rozwijanego menu wybierz „Kategorie” i ZAPISZ. Następnie kliknij w zielony klawisz POBIERZ KATEGORIE. Powinna pojawić się lista kategorii z wygenerowanymi mapowaniami.
  w rozwiniętej liście, w pierwszej kolumnie zaznacz, które kategorie z hurtowni mają się pobierać w imporcie, następnie do wybranych kategorii od dostawcy przypisz kategorie z Sellasist do których zaimportują się produkty. Poza mapowaniem możesz tu także ustawić marże kategorii. ⇨ Jak działają marże w hurtowniach? .  Po zmapowaniu zapisz zmiany.
  Mapowanie producentów

  Ustawia się analogicznie jak kategorie. Aby zmapować producentów musisz w pliku źródłowym, czyli w tym wypadku w konfiguratorze odczytu arkusza, odszukać kolumnę z nazwami producentów, z rozwijanego menu wybierz „Producent” i ZAPISZ
  Następnie kliknij w zielony klawisz POBIERZ PRODUCENTÓW. Do wybranych producentów u dostawcy należy przypisać producentów wcześniej wpisanych do Sellasist. Po zmapowaniu zapisz zmiany.
  USTAWIENIA ATRYBUTÓW

  Ustawianie atrybutów nie jest konieczne przy integracji z hurtownią, ale dzięki poprawnemu ich skonfigurowaniu, możemy, oprócz standardowego importu, stworzyć bardzo czytelne tabelki z wybranymi danymi z pliku. Tabelki te będą się tworzyły w wybranym przez nas polu w opisie produktu.
  By aktywować ustawienia atrybutów musimy jedno z pól w arkuszu plików oznaczyć jako Atrybut lub Atrybuty. Następnie z tego arkusza wybieramy dane, które chcemy umieścić w tabeli, każdą z nich oznaczając jako Atrybut i nadając mu nazwę.
  Następnie, w karcie Asortyment Atrybuty musisz stworzyć Grupę Atrybutów, dla wybranych w tabelce, opcji atrybutów. Czym są Atrybuty? Jak je utworzyć, a następnie przypisać do produktu?

  Przykład:
  Grupa Atrybutów; Wózki
  Opcje atrybutów: Głębokość siedziska, Szerokość siedziska, Wymiary rozłożonej konstrukcji, Wymiary złożonej konstrukcji, Wysokość siedziska, Średnica kół.

  Cechy atrybutów uzupełnią się automatycznie po imporcie produktów.

  Następnie przechodzimy do karty AsortymentKategorie, tam do wybranych kategorii dodajemy jedną ze stworzonych wcześniej grup atrybutów.
  Teraz, przy najbliższej aktualizacji, w kartach produktów, stworzą się tabelki z wybranymi wcześniej danymi.

  Należy pamiętać, by w Ustawieniach Hurtowni włączyć doliczanie stanu magazynowego dostawcy do stanu magazynowego.


  Dla sklepów Sellingo zintegrowanych z z Sellasist, należy włączyć w panelu administracyjnym Sellingo, w karcie Integracje ⇨ Sellasist ⇨ Ustawienia Produktów ⇨ Pozostałe ustawienia, możliwość sprzedaży ponad stan dla sklepów zintegrowanych z Sellasist.  Aby stany u dostawców były widoczne w liście asortymentu, należy ustawić kolumnę stanu u dostawców według poniższej instrukcji:

  By stany magazynowe doliczały się do stanu produktu, po to byśmy mogli wystawiać produkt na allegro, należy zaznaczyć, w Integracje⇨Hurtownie⇨Ustawienia, boks Dolicz stan magazynowy u dostawców do liczby dostępnych produktów.
  Oceń tę informację:

  - +

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

skontaktuj się z nami

Biuro obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.