Loader image

Jak aktywować i skonfigurować integrację z hurtownią?

 • Jak aktywować i skonfigurować integrację z hurtownią?
  Aby aktywować integrację z hurtownią już istniejącą w panelu Sellasist, wystarczy otworzyć kartę Integracje Hurtownie Twoje hurtownie.

  Z listy dostawców wybierz hurtownię, którą chcesz zintegrować i kliknij w niebieski klawisz +AKTYWUJ. Po kliknięciu w ten klawisz wyświetli się informacja na temat ceny, tego ile będzie kosztowała taka integracja w przeliczeniu na długość opłaconego abonamentu za Sellasist.

  Ile kosztuje integracja z hurtownią? Z jakimi hurtowniami mogę zintegrować Sellasist?
  Czy po integracji z hurtownią stany magazynowe będą się aktualizować automatycznie?  Kiedy zapoznasz się z informacją i zaakceptujesz kwotę płatności, kliknij w niebieski klawisz $AKTYWUJ, zostaniesz przeniesiony na stronę płatności.
  Po opłaceniu integracji wróć do Sellasist, otwórz kartę Integracje ⇨ Hurtownie ⇨ Twoje hurtownie.
  Przy opłaconej hurtowni, kliknij ołówek i przejdź do konfiguracji karty hurtowni.
  • Nazwa hurtowni jest już uzupełniona
  • Tag - wpisz np. nazwę hurtowniami

  PLIKI Z DANYMI
  Jest już wstępnie skonfigurowana. Kieruj się instrukcjami podanymi w niebieskiej tabelce  • Wpisz login, który podałeś do logowania w panelu administracyjnym hurtowni (o ile jest wymagany)
  • Wpisz hasło logowania do panelu administracyjnego hurtowni (o ile jest wymagane)
  • Dodatkowe parametry - kieruj się danymi podanymi w niebieskiej tabelce, dla każdej hurtowni, ustawienia są inne i nie dla każdej te parametry są konieczne.

  DOSTOSOWYWANIE CEN
  • Wpisz marżę dla produktów pobieranych z hurtowni, będzie się automatycznie naliczać i uzupełniać pole Cena sprzedaży w karcie produktu. Screen
  • Wybierz sposób zaokrąglania cen i precyzję zaokrąglania.
  • Wybierz walutę, w której pobierane są ceny w hurtowni. Potrzebne to będzie później jeśli będziesz chciał mieć w Sellasist jako domyślną, ustawioną inną walutę niż PLN. Jak dodać kolejną walutę?
  • Zaznacz czy chcesz aby ceny aktualizowały się przy każdym imporcie.

  CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA DANYCH
  • Wybierz jak często mają być odświeżane produkty - przy odświeżaniu aktualizują się ceny produktów i ich stan magazynowy u dostawców.
  • Wybierz jak często mają być dodawane produkty - w takiej częstotliwości będą dodawane nowe produkty z hurtowni.

  USTAWIENIA.
  • Wybierz czy nowe produkty mają się od razu włączać czy nie. Jeśli tak, oznacz box.
  • Ustaw z rozwijanego menu czas wysyłki dla dostępnych produktów
  • Jeśli hurtownia nie udostępnia stanów magazynowych możesz dodać domyślny stan.
  • Ustaw z rozwijanego menu czas wysyłki dla produktów niedostępnych.
  • Jeśli w plikach z hurtowni nie ma określonych kategorii wpisz tu nazwę utworzonej wcześniej kategorii do której zaimportuje się asortyment.
  • Oznacz boks importuj wszystko jeśli chcesz zaimportować cały asortyment hurtowni, a w plikach nie ma informacji o kategoriach.
  • Ustal, jeśli uważasz to za stosowne, cenę dostawy dla produktów z hurtowni.

  KONFIGURATOR ODCZYTU ARKUSZA

  Pokazuje nam, w poszczególnych kolumnach, jakie dane dla poszczególnych produktów są udostępnione w pliku do integracji. Potrzebne to będzie przy ustalaniu Ustawień atrybutów.

  MAPOWANIE KATEGORII

  Aby zmapować kategorie musisz w pliku źródłowym, czyli w tym wypadku w konfiguratorze odczytu arkusza, odszukać kolumnę z nazwami kategorii, z rozwijanego menu wybierz „Kategorie” i ZAPISZ
  Następnie kliknij w zielony klawisz POBIERZ KATEGORIE
  w rozwiniętej liście, w pierwszej kolumnie zaznacz, które kategorie z hurtowni mają się pobierać w imporcie, następnie do wybranych kategorii od dostawcy przypisz kategorie z Sellasist do których zaimportują się produkty.Na koniec ZAPISZ.

  MAPOWANIE PRODUCENTÓW

  Ustawia się analogicznie jak kategorie. Aby zmapować producentów musisz w pliku źródłowym, czyli w tym wypadku w konfiguratorze odczytu arkusza, odszukać kolumnę z nazwami producentów, z rozwijanego menu wybierz „Producent” i ZAPISZ
  Następnie kliknij w zielony klawisz POBIERZ PRODUCENTÓW. Do wybranych producentów u dostawcy należy przypisać producentów wcześniej wpisanych do Sellasist.

  USTAWIENIA ATRYBUTÓW

  Ustawianie atrybutów nie jest konieczne przy integracji z hurtownią, ale dzięki poprawnemu ich skonfigurowaniu, możemy, oprócz standardowego importu, stworzyć bardzo czytelne tabelki z wybranymi danymi z pliku. Tabelki te będą się tworzyły w wybranym przez nas polu w opisie produktu.
  By aktywować ustawienia atrybutów musimy jedno z pól w arkuszu plików oznaczyć jako Atrybut lub Atrybuty. Następnie z tego arkusza wybieramy dane, które chcemy umieścić w tabeli, każdą z nich oznaczając jako Atrybut i nadając mu nazwę.
  Następnie, w karcie Asortyment Atrybuty musisz stworzyć Grupę Atrybutów, dla wybranych w tabelce, opcji atrybutów. Czym są Atrybuty? Jak je utworzyć, a następnie przypisać do produktu?

  Przykład:
  Grupa Atrybutów; Wózki
  Opcje atrybutów: Głębokość siedziska, Szerokość siedziska, Wymiary rozłożonej konstrukcji, Wymiary złożonej konstrukcji, Wysokość siedziska, Średnica kół.

  Cechy atrybutów uzupełnią się automatycznie po imporcie produktów.

  Następnie przechodzimy do karty AsortymentKategorie, tam do wybranych kategorii dodajemy jedną ze stworzonych wcześniej grup atrybutów.
  Teraz, przy najbliższej aktualizacji, w kartach produktów, stworzą się tabelki z wybranymi wcześniej danymi.

  Należy pamiętać, by w Ustawieniach Hurtowni włączyć doliczanie stanu magazynowego dostawcy do stanu magazynowego.


  Dla sklepów Sellingo zintegrowanych z z Sellasist, należy włączyć w panelu administracyjnym Sellingo, w karcie Integracje ⇨ Sellasist ⇨ Ustawienia Produktów ⇨ Pozostałe ustawienia, możliwość sprzedaży ponad stan dla sklepów zintegrowanych z Sellasist.  Aby stany u dostawców były widoczne w liście asortymentu, należy ustawić kolumnę stanu u dostawców według poniższej instrukcji:

  By stany magazynowe doliczały się do stanu produktu, po to byśmy mogli wystawiać produkt na allegro, należy zaznaczyć, w Integracje⇨Hurtownie⇨Ustawienia, boks Dolicz stan magazynowy u dostawców do liczby dostępnych produktów.
  Oceń tę informację:

  - +

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

skontaktuj się z nami

Biuro obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.