Loader image

Jak aktywować i skonfigurować integrację z hurtownią?

 • Jak aktywować i skonfigurować integrację z hurtownią?
  Jeśli masz podpisaną umowę z hurtownią możesz zintegrować ją z Sellasist. Dzięki integracji zaimportujesz szybko produkty i zyskasz możliwość korzystania z wielu kanałów sprzedaży, takich jak: Allegro, eBay, Arena, czy też własnego, zintegrowanego w Sellasist sklepu.

  Usługa integracji Sellasist z hurtownią możliwa jest tylko w abonamencie płatnym.
  Wszelkie treści z przesłanego do oprogramowania Sellasist pliku są pobierane (w takiej formie, w jakiej zostały w nim zapisane) do panelu administracyjnego. Jeśli w pliku opis produktu jest blokiem tekstu, to w tej formie zostanie przetransportowany do sklepu. Natomiast warianty produktów są pobierane jako pojedyncze produkty.

  Jak mogę uruchomić integrację?

  1. Zaloguj się w panelu administracyjnym.

  2. W zakładce Integracje kliknij Hurtownie.  3. Kliknij Aktywuj nową hurtownię.  4. Zostaniesz przeniesiony do listy hurtowni. Kliknij wybraną hurtownię.  5. Kliknij Jestem zainteresowany integracją z tą hurtownią.


  Zgłoszenie zostanie wysłane, a nasz zespół specjalistów po jego otrzymaniu skontaktuje się z Tobą. Po ustaleniu szczegółów otrzymasz wycenę. Koszt integracji jest zależny od liczby produktów w hurtowni. Kiedy ją zaakceptujesz, otrzymasz fakturę, a po jej opłaceniu, w ciągu do 10 dni roboczych aktywujemy  integrację. 
  Jak skonfigurować integrację?

  Po utworzeniu integracji skonfiguruj ją.

  1. Zaloguj się w panelu administracyjnym.

  2. W zakładce Integracje kliknij Hurtownie.
  3. Zostaniesz przeniesiony do listy hurtowni. Edytuj hurtownię klikając ołówek przy jej nazwie.

  Pliki z danymi

  W tej sekcji są dane dostępowe do pliku importu. Może zaistnieć potrzeba samodzielnego wgrania pliku, o czym zostaniesz poinformowany. Najczęściej dane pobierane są automatycznie i nie wymagają dodatkowych zmian.  Dostosowywanie cen

  Marża - Wpisz ogólną marżę dla produktów pobieranych z hurtowni. Jak działają marże w hurtowniach?
  Format ceny - Ustaw wybrany przez Ciebie format cen.
  Sposób zaokrąglania - Wybierz i zaznacz sposób zaokrąglania cen.
  Precyzja zaokrąglania - Wybierz precyzję zaokrąglania cen.
  Waluta - Wybierz walutę, w której pobierane są ceny z hurtowni. Wybór waluty jest konieczny w przypadku sprzedaży produktów w Sellasist w innej walucie niż PLN. Jak dodać kolejną walutę?.
  Aktualizuj ceny - Zaznacz, aby ceny aktualizowały się przy każdym imporcie. Zalecamy włączenie tej opcji.
  Zaktualizuj informacje o aktualizacji cen dla dodanych już produktów - Po zaznaczeniu tej opcji informacje zostaną zaktualizowane przy najbliższej aktualizacji hurtowni.

  Marża zależna od ceny

  Ustaw marże według cen. Jak działają marże w hurtowniach?

  Częstotliwość pobierania danych

  Wybierz jak często mają być pobierane dane.


  Ustawienia

  Włączaj od razu nowe produkty - Wybierz czy nowe produkty mają się od razu włączać. Jeśli tak, oznacz checkbox.
  Czas wysyłki dla dostępnych - Ustaw czas, w jakim zobowiązujesz się wysłać dostępne produkty.
  Domyślny stan magazynowy dla dostępnych - Opcja przydatna kiedy hurtownia nie udostępnia konkretnych stanów magazynowych.
  Czas wysyłki dla niedostępnych - w jakim zobowiązujesz się wysłać niedostępne produkty.
  Domyślny stan magazynowy dla niedostępnych - Opcja przydatna kiedy hurtownia nie udostępnia konkretnych stanów magazynowych.
  Szablon wysyłki dla nowych produktów - Wybierz szablon wysyłki dla nowych produktów.
  Domyślna kategoria - Opcji możesz użyć, kiedy w pliku nie ma informacji o kategoriach.
  Importuj wszystko - Opcji możesz użyć, kiedy w pliku nie ma informacji o kategoriach.


  Konfigurator odczytu arkusza (Produkty)

  Konfigurator ustawia się analogicznie jak kategorie. Aby zmapować producentów musisz w pliku źródłowym (czyli w tym wypadku w konfiguratorze odczytu arkusza) odszukać kolumnę z nazwami producentów. Z rozwijanego menu wybierz Producent i Zapisz zmiany.

  Następnie kliknij klawisz Pobierz Producentów. Do wybranych producentów u dostawcy przypisz producentów wcześniej wpisanych do Sellasist. Po zmapowaniu Zapisz zmiany.


  Konfigurator odczytu arkusza (Aktualizacje)

  Ustaw w kolumnach, które dane produktów są udostępnione w pliku do integracji. Aby wczytać plik, kliknij przycisk Ustaw zalecane i poczekaj na przeładowanie strony. Po skończonym zmapowaniu Zapisz zmiany.


  Mapowanie kategorii

  Aby zmapować kategorie w pliku źródłowym, czyli w tym wypadku w konfiguratorze odczytu arkusza, odszukaj kolumnę z nazwami kategorii. Z rozwijanego menu wybierz Kategorie i Zapisz. Następnie kliknij klawisz Pobierz Kategorie. Pojawi się lista kategorii z wygenerowanymi mapowaniami.
   
  W rozwiniętej liście, w pierwszej kolumnie zaznacz, które kategorie z hurtowni mają się pobierać w imporcie. Następnie do wybranych kategorii od dostawcy przypisz kategorie z Sellasist, do których zaimportują się produkty. Poza mapowaniem możesz tu także ustawić marże kategorii. ⇨ Jak działają marże w hurtowniach?.  Po zmapowaniu zapisz zmiany.
  Mapowanie producentów

  Mapowanie producentów ustawia się analogicznie jak kategorie. Aby zmapować producentów w pliku źródłowym, czyli w tym wypadku w konfiguratorze odczytu arkusza, odszukaj kolumnę z nazwami producentów, z rozwijanego menu wybierz Producent i Zapisz.

  Następnie kliknij klawisz Pobierz Producentów. Do wybranych producentów u dostawcy należy przypisać producentów wcześniej wpisanych do Sellasist. Po zmapowaniu zapisz zmiany.
  USTAWIENIA ATRYBUTÓW

  Ustawianie atrybutów nie jest konieczne przy integracji z hurtownią, ale dzięki poprawnemu ich skonfigurowaniu możesz, oprócz standardowego importu, stworzyć bardzo czytelne tabelki z wybranymi danymi z pliku. Tabelki te będą się tworzyły w wybranym przez Ciebie polu w opisie produktu.

  Aby aktywować ustawienia atrybutów jedno z pól w arkuszu plików oznacz jako Atrybut lub Atrybuty. Następnie z tego arkusza wybierz dane, które chcesz umieścić w tabeli. Każdą informację oznacz jako Atrybut i nadaj mu nazwę.
  Następnie, w karcie Asortyment Atrybuty musisz stworzyć Grupę Atrybutów dla wybranych w tabelce opcji atrybutów. Czym są Atrybuty? Jak je utworzyć, a następnie przypisać do produktu?

  Przykład:

  Grupa Atrybutów; Wózki

  Opcje atrybutów: Głębokość siedziska, Szerokość siedziska, Wymiary rozłożonej konstrukcji, Wymiary złożonej konstrukcji, Wysokość siedziska, Średnica kół.

  Cechy atrybutów uzupełnią się automatycznie po imporcie produktów.

  Następnie przejdź do karty AsortymentKategorie. Do wybranych kategorii dodaj jedną ze stworzonych wcześniej grup atrybutów. Przy najbliższej aktualizacji, w kartach produktów, stworzą się tabelki z wybranymi wcześniej danymi.

  Należy pamiętać, by w Ustawieniach Hurtowni włączyć doliczanie stanu magazynowego dostawcy do stanu magazynowego.


  Dla sklepów Sellingo zintegrowanych z Sellasist włącz w panelu administracyjnym Sellingo, w karcie Integracje ⇨ Sellasist ⇨ Ustawienia Produktów ⇨ Pozostałe ustawienia, możliwość sprzedaży ponad stan dla sklepów zintegrowanych z Sellasist  Aby stany u dostawców były widoczne w liście asortymentu, należy ustawić kolumnę stanu u dostawców według poniższej instrukcji:

  Aby stany magazynowe doliczały się do stanu produktu, po to byś mógł wystawiać produkt na Allegro, zaznacz w Integracje⇨Hurtownie⇨Ustawienia boks Dolicz stan magazynowy u dostawców do liczby dostępnych produktów.
  Oceń tę informację:

  - +

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

skontaktuj się z nami

Biuro obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.