Loader image

Sellasist Cloud Print - Jak włączyć tryb automatycznego drukowania?

 • Sellasist Cloud Print - Jak włączyć tryb automatycznego drukowania?
  Tryb automatycznego drukowania pozwala na podłączenie Twojej drukarki domowej lub firmowej do Sellasist. Dzięki niemu możesz automatycznie drukować dokumenty z Sellasist.
  Możesz również w prosty sposób przypisać wybrane drukarki do odpowiednich stanowisk WMS i nadać odpowiednim zbieraczom uprawnienia  dla wybranych stanowisk.


  Uwaga! Aktualizacja aplikacji e-print w Sellasist

  Przygotowaliśmy kilka usprawnień oraz zmian w aplikacji e-print, aby zwiększyć jej funkcjonalność i wygodę użytkowania:
  • Usunęliśmy problem związany z drukowaniem listu przewozowego z GLS.
  • Usprawniliśmy wydajność aplikacji, co pozwala na szybsze i niezawodne drukowanie.
  • Zmieniliśmy sposób instalacji aplikacji. Zamiast rozpakowywania pliku .zip, teraz dostępny jest instalator .exe, co powoduje, że sposób instalacji jest prostszy. 
  Pobierz aplikację ⇨
  • Aplikacja wygląda bardzo podobnie do poprzedniej wersji, zmieniła się ikona oraz dodano nowy przycisk "Uruchom aplikację po starcie systemu", który umożliwia automatyczne uruchamianie e-print po włączeniu komputera. 
  Te zmiany mają na celu poprawienie komfortu użytkowania i zwiększenie efektywności pracy z aplikacją e-print.
  KROK 1 - wygeneruj klucz API do Sellasist Cloud Print

  1. Aby wygenerować klucz do Sellasist Cloud Print należy z zakładki Integracje wybrać Sellasist Cloud Print
  2. Kliknij WYGENERUJ KLUCZ DO API.  Skopiuj wygenerowany Klucz API i zapisz go np. w Notatniku. Będzie Ci potrzebny w kolejnym kroku integracji z Sellasist. 


  3. Kliknij Zapisz


  Uwaga
  Po wygenerowaniu klucza nie zamykaj Sellasist.
   


  KROK 2 - Konfiguracja aplikacji eprint

  Kiedy masz klucz API, możesz skonfigurować aplikację.

  Pamiętaj! Aplikacja wspiera systemy Windows 10 oraz 11 z najnowszymi aktualizacjami. Aby konfiguracja przebiegła pomyślnie, zalecamy zaktualizować swój system operacyjny. 

  2. Uruchom aplikację SellasistCloudPrintSetup.
  3. Kliknij Więcej informacji.
  4. Kliknij Uruchom mimo to

   


  5. Wybierz odpowiednią lokalizację gdzie ma zostać zainstalowana aplikacja i kliknij Dalej.
  6. Zaznacz Utwórz skrót na pulpicie i kliknij Dalej.

  7. Sprawdź ustawienia i kliknij Instaluj.
  8. Po poprawnej instalacji uruchom aplikacje. 
  Zaznacz Uruchom aplikacje SellasistCloudPrint i kliknij Zakończ. 
  9. Wklej wygenerowany wcześniej w Sellasist klucz API (wygenerowany i skopiowany w Kroku 1) oraz zaznacz chceckbox Uruchom aplikację po starcie systemu i kliknij Połącz
  Lista drukarek z komputera, na którym działa aplikacja zostanie wysłana do systemu ePrint.
  Status połączenia z Połączenie nieaktywne zmieni się na Połączono 

  Uwaga!
  Aplikacja łączy się z adresem https://print.esprzedaz.com/ przez port 443, oraz port 5003. Konieczne może być ich odblokowanie w zaporze systemu.  KROK 3 - Przypisanie drukarek do odpowiednich dokumentów oraz stanowisk WMS

  Po skonfigurowaniu aplikacji eprint, możesz teraz łatwo przypisać odpowiednią drukarkę do wydruku odpowiednich dokumentów. 

  1. W zakładce Sellasist WMS. 
  2. Przejdź do sekcji Stanowiska WMS i kliknij Ustawienia.  
  3. Przypisz odpowiednie drukarki do odpowiednich dokumentów.
  Kliknij Zapisz.

  KROK 3 - Przypisanie drukarek do odpowiednich  stanowisk WMS 


  Opcja I: Posiadasz 1 stanowisko WMS

  Pamiętaj! 
  Jeżeli w swojej firmie masz tylko 1 stanowisko pracy nie jest konieczne żebyś je dodawał do panelu (Magazyn ⇨Sellasist WMS ⇨ Stanowisko WMS ⇨ Dodaj stanowisko).  Jeżeli masz to 1 stanowisko to dla niego system będzie czerpał informacje z głównych ustawień eprint ( Magazyn ⇨ Sellasist WMS ⇨ Ustawienia)

  Klucz API dla Pojedynczego Stanowiska WMS : Jeżeli posiadasz 1 stanowisko WMS do ustawień drukarki potrzebujesz 1 klucza API Sellasist Cloud Print, czyli po prostu klucza głównego (Znajdziesz go w Magazyn ⇨ Sellasist WMS ⇨ Stanowiska WMS - > Ustawienia ⇨ klucz API).  

  Dostęp do tego stanowiska nadasz w Administracja ⇨ Administratorzy   Opcja II: posiadasz > 1 stanowisko WMS

  Uwaga! Musisz pamiętać o tym, aby dla każdego stanowiska pracy przypisać odpowiednią drukarkę!


  Potrzebujesz tyle kluczy API, ile masz stanowisk WMS.

  Aby dodać nowe stanowisko przejdź do Sellasist WMS ⇨ Stanowiska WMS i kliknij Dodaj Stanowisko

  Klucze API Cloud Print dla Wielu Stanowisk: Dla każdego nowego stanowiska WMS potrzebujesz nowego klucza API Cloud Print. Zaznacz Wygeneruj nowy klucz API podczas tworzenia nowego stanowiska. Klucz pojawi się po zapisaniu stanowiska (po kliknięciu Zapisz na dole strony). 

  Nazwa stanowiska - wpisz dowolną nazwę. 

  Dostęp do stanowiska - Zaznacz zbieracza, aby przypisać go do stanowiska.


  Dla nowego stanowiska przypisz odpowiednie osoby i nadaj im odpowiednie uprawnienia. 


  Pamiętaj! W ustawieniach stanowisk musisz przypisać odpowiednie drukarki. Jeśli masz dodane stanowiska, każde z nich ma inny klucz, i własne ustawienia. Musisz więc przypisać drukarki w edycji każdego z nich.
  *Kiedy już przypiszesz drukarki, możliwe jest drukowanie automatyczne. Drukowanie automatyczne ustawisz, dodając odpowiednią akcję w automatyzacji.


  6. Kliknij Zapisz.

  Pamiętaj!
  Ważne jest, aby pamiętać, że liczba klientów ePrint nie jest ograniczona przez liczbę użytkowników WMS. Możesz mieć tylu klientów ePrint, ile potrzebujesz, niezależnie od liczby użytkowników w Twoim systemie WMS. 


  UWAGA!
  Komputer, na którym jest uruchomiona aplikacja druku powinien być cały czas uruchomiony. Nie przełączaj go w tryb uśpienia.  Jeżeli nie przypiszesz odpowiednich drukarek do odpowiednich stanowisk to w aplikacji WMS w Trybie Pakowania zostanie wyświetlony komunikat: 

  "Wybierz stanowisko druku abyś mógł przejść do Trybu pakowania" 

  KROK 5 - Dodaj akcje automatyczne dla zamówień.

  Aby Sellasist automatycznie drukował dokumenty, musisz dodać akcję z efektem Drukuj przez Sellasist Cloud Print.  1. W zakładce Administracja ⇨ Automatyzacja  i przejdź do sekcji Akcje dla zamówień.
  2. Na górze strony znajdziesz karty: Dziennik zdarzeń, Akcje dla asortymentu, Akcje dla zamówień.
  W Dzienniku zdarzeń znajdziesz wszystkie wykonane akcje.
  Możesz tu przeglądać raporty z ostatniego miesiąca i ręcznie uruchamiać akcje.

  Przejdź do sekcji Akcje dla zamówień i kliknij Dodaj akcję automatyczną.  3. Uzupełnij nazwę akcji 

  Uwaga!
  Jeżeli chcesz dodać nową akcję w Sellasist  możesz wybrać między automatycznym uruchamianiem akcji po spełnieniu określonych warunków lub ręcznym aktywowaniem ich za pomocą przycisków (więcej o przyciskach: TUTAJ).
  Możesz również użyć obu sposobów uruchamiania akcji jednocześnie. Dzięki temu będziesz miał np. możliwość ponownego wykonania akcji, gdy automatyczna próba zakończy się niepowodzeniem.  Dla uruchamiania samoczynnego:

  4. ustaw opóźnienie jej wykonania w minutach.
  Opóźnienie określa czas, przez jaki wszystkie warunki muszą być spełnione, by akcja została wykonana. Dzięki temu można, np. sprawić, by produkty z zerowym stanem magazynowym zostały wyłączone dopiero wtedy, gdy ten stan utrzymuje się przez 5 dni. Jeżeli użyjesz opóźnienia nie może być ono niższe niż 5 minut. 

  Ustaw tryb działania akcji.
  Masz do wyboru: tryb ciągły lub wybrane dni i godziny. 

  Wybrane dni i godziny: w tym trybie akcje będą wykonywane tylko w wybranych dniach i godzinach. Zdarzenia, które miałyby się wykonać poza nimi będą wstrzymywane i realizowane dopiero w wybranym czasie. Jeśli nie podasz godzin działania, akcja będzie mogła być wykonywana całą dobę.
  Dzięki odpowiedniej konfiguracji możesz sprawić, by np. zamówienia trafiały do realizacji tylko w godzinach pracy Twojego magazynu.
  5.  Możesz wybrać datę złożenia zamówienia, aby zastosować warunek do zamówień złożonych w określonym okresie.
  Pamiętaj! Data jest ustawiana na czas tworzenia danej nowej akcji, tak aby nowa akcja była skierowana dla nowo wpływających zamówień. Jeżeli ustawisz datę wstecz, system sprawdzi wszystkie zamówienia z tego okresu i zastosuje do nich wybrany efekt akcji, co może być problematyczne dla zamówień już zrealizowanych.  

  6. Kliknij Dodaj warunek np.
  Wybierz warunek: Dokument wystawiony
  Kliknij Dodaj warunek. 

  7. Wybierz odpowiednią opcję z listy: 


  np. Typ dokumentu: Faktura
         Status dokumentu: Został wystawiony

  8. Kliknij Dodaj efekt i wybierz z listy: Drukuj przez Sellasist Cloud Print
  Kliknij Dodaj efekt. 

  9.  Ustaw odpowiednio efekt: 

  Drukuj automatycznie: wybierz odpowiednią pozycję z listy 
  Użyj stanowiska druku: wybierz odpowiednie stanowisko do drukowania. 

  Uwaga! Efekt zakończony sukcesem wykona się maksymalnie raz na zamówienie!
  Efekt jest ograniczony, wbudowanym limitem systemowym, co oznacza, że po udanym wykonaniu, nie będzie możliwości jego ponownego zastosowania na tym samym zamówieniu. Natomiast w przypadku błędu podczas wykonywania efektu, będzie istniała możliwość ponownego jego wykonania. 
  Dodatkowe Informacje: 

  Przy wyborze Drukuj automatyczne: Drukuj list przewozowy 

  domyślnie drukowane będą wszystkie listy przewozowe nadane w ramach jednego zamówienia. 
  Masz tu również opcję, która pozwala na zmianę i wprowadzenie określonej liczby listów przewozowych, które powinny zostać wydrukowane. 
  POWIĄZANE ARTYKUŁY:

  Zobacz, jak przypisać zbieracza do stanowiska

  Zobacz jak ustawisz automatyzację
  Jak ustawić Automatyzację?

  Oceń tę informację:

  - +